:: دوره 12، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 27-34 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تمرینات هوازی و عصاره هسته انگور بر شاخص‌های خطرزای قلبی -عروقی مردان جوان
حمزه مرادی، حجت اله نیکبخت* ، خسرو ابراهیم، حسین عابدنطنزی
دانشیار دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
چکیده:   (1609 مشاهده)

سابقه و هدف: بیماری‌های قلبی-عروقی به‌ویژه آترواسکلروز از علل اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سطح جهان هستند که شیوع آن‌ها در ایران نیز رو به افزایش می‌باشد. پروتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی فاکتورهای پیشگوی خطر آترواسکلروز می‌باشند. تمرینات هوازی و عصاره هسته انگور دارای پتانسیل بالایی در کاهش یا مهار پروتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی می‌باشد. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر تمرینات هوازی و عصاره هسته انگور بر شاخص‌های خطرزای قلبی- ‌عروقی مردان جوان بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی 40 مرد غیر ورزشکار سالم با میانگین (سن 98/0±60/22 سال،شاخص توده بدنی
58/1
±15/24  کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی 64/1±06/18) به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین-مکمل (10نفر)، تمریندارونما (10نفر)، مکمل (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینات هوازی شامل سه جلسه دویدن در هفته با شدت 85-60 درصد ضربان قلب هدف به مدت هشت هفته بود. پیش و پس از مداخله،  hs-CRP ،TG،TC ،LDL-C  و HDL-C اندازه‌گیری شدند. داده‌ها، با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد.

یافتهها: نتایج نشان داد که تمرینات هوازی همراه با مصرف عصاره هسته انگور باعث کاهش معنی‌دار شاخص‌های hs-CRP ، TG، TC،LDL-C و افزایش معنی‌دار HDL-C در گروه تمرین مکمل، تمرین دارونما و مکمل شد ( 05/0 >P). با این وجود ،در گروه کنترل هیچ تغییر معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<P).

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی به صورت تنهایی (گروه تمرین-دارونما) یا همراه با مصرف عصاره هسته انگور (گروه تمرین - مکمل) و چه به صورت مصرف تنهایی عصاره هسته انگور (گروه مکمل)، باعث کاهش شاخص‌های خطرزای قلبی- عروقی مردان در جوان می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تمرینات هوازی، عصاره هسته انگور، پروتئین واکنشگر C، نیمرخ لیپیدی
متن کامل [PDF 191 kb]   (679 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذيه
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۰


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها