:: دوره 17، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 17 شماره 4 صفحات 29-19 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع فرتوتی و ارتباط آن با سوء تغذیه در سالمندان ساکن شهر تهران در سال 1400
سمانه جعفری پور ، نسرین امیدوار ، حسن عینی زیناب ، مهشید رضائی ، آرزو رضازاده*
دانشیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، arezoo.rezazadeh@gmail.com
چکیده:   (1134 مشاهده)
سابقه و هدف: تاکنون مطالعه‌ای فنوتیپ فرتوتی سالمندان ساکن تهران و ارتباط آن با وضعیت غذایی را مورد بررسی قرار نداده است. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع فرتوتی و ارتباط آنها با سوء تغذیه در سالمندان ساکن شهر تهران  در سال 1400 می‌باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، 508 سالمند بالای 60 سال ساکن شهر تهران به روش نمونه‌گیری سیستماتیک خوشه ای
تصادفی انتخاب شدند.
اطلاعات عمومی با پرسشنامه عمومی، عملکرد بدنی با استفاده از پرسشنامه دو بخشی فعالیت روزمره زندگی ADL
(Activities of daily living) و فعالیت روزمره زندگی باکمک ابزار IADL (Instrumental Activities of daily living) که برای سالمندان اعتبار سنجی شده، کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه معتبر 12 سوالی SF12 اعتبارسنجی شده تعیین شد. فرتوتی با استفاده از شاخص های پنجگانه fried و همکاران که شامل: 1) سرعت کم راه رفتن 2) ضعف عضله 3) خستگی 4) فعالیت فیزیکی کم و 5) کاهش وزن غیر عمدی است، انجام شد. قدرت عضله با استفاده از دینامومتر قدرت چنگ زدن دست سنجیده شد. ارزیابی وضع سوءتغذیه با استفاده از پرسشنامه استاندارد دو بخشی ارزیابی تغذیه ای فرمت کوتاه MNA (mini nutritional assessment) ارزیابی شد. اندازه‌گیری‌های تن‌سنجی (قد و وزن، دور ساق پا و دور وسط بازو) با روش‌های استاندارد انجام و نمایه توده بدنی محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21.0 تحلیل و از رگرسیون لجستیک چندگانه برای تعیین ارتباط فرتوتی با وضعیت تغذیه ای افراد استفاده شد.

یافتهها: میانگین و انحراف ‌معیار سن سالمندان 88/6 ± 09/71 سال بود. تعداد مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه تقریباً برابر بود ( 6/50% مرد در برایر 4/49% زن). در مجموع، 4/51 درصد از شرکت کنندگان پیش فرتوت و 23 درصد فرتوت بودند. در بیش از نیمی از شرکت کنندگان قدرت عضلانی پایین  بود (3/54 درصد). پس از تعدیل اثر مخدوشگر‌ها، در مقایسه با افراد سالم، احتمال پیش فرتوتی در افراد در معرض خطر سوء تغذیه (67/5-63/1CI: 95%؛04/3=OR ) و احتمال فرتوتی در هر دو گروه در معرض خطر سوء تغذیه (04/21-1/5CI: 95%؛37/10=OR) و مبتلا به سوءتغذیه (31/34-5/1CI: 95%؛18/7=OR ) به طور قابل توجهی بالاتر  بود (05/0>P ).
نتیجه گیری: در سالمندان مورد مطالعه، وضع تغذیه ای فرد با احتمال فرتوتی ارتباط قوی داشت. احتمال فرتوتی در افراد مبتلا به سوءتغذیه نسبت به افراد درمعرض خطر سوءتغذیه بالاتر بود. توجه به وضعیت تغذیه‌ای سالمندان می‌تواند در برنامه ریزی‌های مداخلات تغذیه‌ای با هدف پیشگیری از ضعف عضلانی و فرتوتی و ارتقای کیفیت زندگی آنان کاربرد داشته باشد.
 
واژه‌های کلیدی: فرتوتی، سوء تغذیه، سالمندان، تهران
متن کامل [PDF 853 kb]   (310 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذيه
دریافت: 1401/5/4 | پذیرش: 1401/7/6 | انتشار: 1401/10/3


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 17، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها