مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران- اخبار نشریه
ثبت کارآزمایی بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضوابط جدید انتشار مقالات در مجلات علوم پزشکی را به معاونین پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرد.
بر اساس ضوابط انتشار مقالات کارآزمایی بالینی در نشریات علوم پزشکی، با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی های بالینی تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارد که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی های ایران  (IRCT) به ثبت رسیده باشد.

بر اساس این ضوابط از دی ماه سال 88 انتشار و چاپ کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی خواهد بود.

کارآزمایی های بالینی که در داخل کشور انجام می شوند در صورت ثبت در خارج از کشور باید در مرکز ثبت کارآزمایی های ایران هم ثبت شود و این شامل کارآزمایی های خارجی که در ایران انجام می شوند نیز شامل می شود.

مقالات کارآزمایی های بالینی که در خارج از کشور انجام شده اند در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران:
http://nsft.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب