مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران- فرم تعهد نویسنده
فرم تعهد نویسنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نویسنده محترم: لطفا بعد از مطالعه فرم تعهدات نویسنده نسبت به درج مشخصات نویسندگان در این فرم اقدام و بعد از اسکن از طریق ایمیل (nsftjournal@gmail.com) برای مجله ارسال نمایند. لطفا برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران:
http://nsft.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.68.20.fa
برگشت به اصل مطلب